Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin

  1. Thu thập thông tin khách hàng

Trong quá trình cung cấp dịch vụ www.efoo.vn, bạn phải đăng ký tài khoản và cung cấp một số thông tin cá nhân như: email, họ tên, số điện thoại, ngày sinh, địa chỉ, giới tính, số tài khoản Ngân hàng. Những thủ tục đăng ký này nhằm giúp nhà máy xe đạp điện, xe máy  điện Efoo www.efoo.vn xác định được phần thanh toán và giao hàng chính xác cho bạn.
Chúng tôi tự động lưu bất kỳ thông tin nào bạn nhập trên website hoặc gửi đến www.efoo.vn. Với những thông tin này chúng tôi sẽ lưu trữ dùng với mục đích phản hồi yêu cầu của khách hàng, đưa ra những gợi ý thích hợp cho từng khách hàng khi mua sắm tại www.efoo.vn.

2. Mục đích sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của các thành viên vào những mục đích dưới đây:
– Gửi thông báo giới thiêu một số sản phẩm mới và các chương trình khuyến mãi tại www.efoo.vn
– Sử dụng thông tin khách hàng để đưa ra chất lượng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất.
– Dùng để khôi phục lại tài khoản của thành viên trên www.efoo.vn. Dùng để trả lời những thăc mắc, qiải quyết khiếu nại: www.efoo.vn sẽ trả bằng cách viết email, điện thoại, hoặc gửi thư tới địa chỉ của thành viên.

www.efoo.vn không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty.

  1. Thời gian lưu trữ thông tin

Đối với thông tin cá nhân, www.efoo.vn chỉ xóa đi dữ liệu này nếu khách hàng có yêu cầu, khách hàng yêu cầu gửi mail về: efoobike@gmail.com hoặc gọi hotline: 086.98.98.098

Ngoài ra, mọi thông tin này sẽ được lưu trữ trên hệ thống kiểm soát, máy chủ của www.efoo.vn là 1 năm.

Nếu trong vòng 01 năm các thành viên không phát sinh giao dịch mới thì công ty sẽ xóa các thông tin khách hàng.

  1. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

www.efoo.vn việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là rất quan trọng, bạn được đảm bảo rằng thông tin cung cấp cho chúng tôi sẽ được mật. www.efoo.vn cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ người nào khác. www.efoo.vn cam kết chỉ sử dụng các thông tin của bạn vào các trường hợp sau:

– Nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng.

– Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại.

– Khi cơ quan pháp luật có yêu cầu.

NHÀ MÁY XE ĐẠP ĐIỆN, XE MÁY ĐIỆN EFOO XIN CẢM ƠN QUÝ KHÁCH HÀNG.

Leave Comments

0949705589
0949705589